Sabtu, 05 Juli 2014

kata kata bijak

Rejeki iku sing penting mili,Gedhe cilike sing penting ana iline.Aja ngarep2 iline kaya banjir yen ora bisa nglangi malah klelep Diwiwiti kanti donga lan pengarepan sing apik,Dilakoni kanti temenan lan seneng,Dirampungi kanti matur nuwun.Muga berkahi sakabehane